Alecta kommenterar

2017-02-27

Alectas koldioxidavtryck minskar

Alecta kapitalförvaltnings hållbarhetsansvarige Peter Lööw kommenterar Alectas minskning av koldioxidavtrycket.

2017-02-15

Alectas yttrande om finansskatten

Alecta har tillsammans med Folksam och Skandia idag lämnat in ett yttrande till Finansdepartementet över betänkandet  om skatt på finansiell verksamhet. Om förslaget skulle genomföras blir effekten en pensionsskatt. Vi avstyrker därf…

2017-02-15

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med N…

2016-12-22

Alecta har en hållbar modell för investeringar

Alectas unika modell med aktiv förvaltning av ett mindre antal utvalda investeringar gör att vi skiljer oss från branschnormen som har högre grad av indexförvaltning med portföljer som kan innehålla flera tusen innehav.

2016-12-20

Skandia vilseleder om kundskydd

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 december hävdar Skandia att det finns stora brister i kundskyddet för tjänstepensioner. Särskilt utpekas tjänstepensionsbolagen Alecta, AMF, Folksam och KPA.

2016-10-13

Alecta kommenterar Wells Fargo

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufers kommentar till att Wells Fargos vd och ordförande John Stumpf avgår med omedelbar verkan.

2016-07-20

Alecta kommenterar Nordeas internutredning

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufer kommenterar Nordeas interna rapport kring de så kallade Panamadokumenten.

2016-05-11

Alecta kommenterar Investor

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufers kommentar efter Investors bolagsstämma den 10 maj 2016.

2016-04-12

Alecta kommenterar Nordea

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufer lämnar följande kommentar med anledning av Nordea nämns i de så kallade panamadokumenten.

2016-02-10

Alectas koldioxidavtryck minskar

Alecta mäter årligen aktieportföljens koldioxidavtryck. Mätningen per 31 december 2015 visar att avtrycket minskat jämfört med 2014.

1-10 av 16

2 sidor

« 1 2

 

Var informationen användbar för dig?