Alecta kommenterar

2016-12-22

Alecta har en hållbar modell för investeringar

Alectas unika modell med aktiv förvaltning av ett mindre antal utvalda investeringar gör att vi skiljer oss från branschnormen som har högre grad av indexförvaltning med portföljer som kan innehålla flera tusen innehav.

2016-12-20

Skandia vilseleder om kundskydd

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 december hävdar Skandia att det finns stora brister i kundskyddet för tjänstepensioner. Särskilt utpekas tjänstepensionsbolagen Alecta, AMF, Folksam och KPA.

2016-10-13

Alecta kommenterar Wells Fargo

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufers kommentar till att Wells Fargos vd och ordförande John Stumpf avgår med omedelbar verkan.

2016-07-20

Alecta kommenterar Nordeas internutredning

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufer kommenterar Nordeas interna rapport kring de så kallade Panamadokumenten.

2016-05-11

Alecta kommenterar Investor

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufers kommentar efter Investors bolagsstämma den 10 maj 2016.

2016-04-12

Alecta kommenterar Nordea

Alectas ägaransvarige Ramsay Brufer lämnar följande kommentar med anledning av Nordea nämns i de så kallade panamadokumenten.

2016-02-10

Alectas koldioxidavtryck minskar

Alecta mäter årligen aktieportföljens koldioxidavtryck. Mätningen per 31 december 2015 visar att avtrycket minskat jämfört med 2014.

2014-04-11

Staffan Grefbäck om flytträtt

Flytträttsfrågan debatterades i torsdags på Pensioner & Förmåners arrangemang Tjänstepensionsdagen. I ett tidningsreferat därifrån citerades jag på ett sätt som kan få läsaren att tro att jag är motståndare till flytträtt. Så är det inte alls.

2014-04-03

Alecta om Lars Nybergs beslut att avgå som ordförande i Autoliv

Alecta om Lars Nybergs beslut att avgå som ordförande i Autoliv

2014-03-18

Uppdaterad kommentar om Scania

Uppdaterad kommentar om Scania

1-10 av 13

2 sidor

« 1 2

 

Var informationen användbar för dig?