Miljöpåverkan

Medvetenheten om hur vi påverkar miljön och hur vi använder våra resurser är viktig för oss. Vi strävar efter att vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt.

Vår påverkan på miljön är både direkt och indirekt. Vår egen verksamhet har en direkt påverkan på miljön via exempelvis uppvärmning av kontor, elförbrukning, pappersförbrukning och avfallshantering. Som tjänsteföretag är den direkta påverkan vi har på miljön låg i jämförelse med den indirekta påverkan vi har som ägare.

Var informationen användbar för dig?