Hållbar leverantörskedja

En av Alectas största kostnadsposter är inköp av varor och tjänster. Alectas inköpspolicy syftar till att uppnå högkostnadseffektivitet samtidigt som god affärsetik säkerställs.

En utvärdering görs varje år av våra 150 största leverantörer där vi bland annat följer upp att de betalar skatter och avgifter. Under 2015 fortsätter vi att förbättra vår leverantörskedja ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi köper varje år varor och tjänster från cirka 700 leverantörer för knappt 600 miljoner kronor. Leverantörerna består främst av valcentraler och tjänsteleverantörer inom IT, fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning och är framför allt baserade i Sverige. De tre största leverantörerna står för 57 procent av inköpsvolymen under 2014.

Var informationen användbar för dig?