Forskningsbidrag

Vi bidrar till framstående forskning inom det finansiella området i Sverige genom vårt deltagande i Handelshögskolans Partnerprogram och som bidragsgivare till Swedish House of Finance (SHOF).

Vårt bidrag till partnerprogrammet är 400 000 kronor per år och till SHOF 1 miljon kronor under åren 2012 till 2016. SHOF är ett samarbete mellan statliga Vinnova, SIFR (The Institute for Financial Research), Handelshögskolan och ett antal företag inom finansbranschen.

Vi har tidigare även bidragit till forskning inom hälsoområdet, senast genom ett samarbete med Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet åren 2008 till 2011.

Den forskning vi bidrar till berör områden som påverkar våra förutsättningar att fullgöra vårt uppdrag, antingen det är kopplat till vårt intresse av välfungerande finansiella marknader i vår roll som förvaltare av ett stort kapital, eller till att bidra till skadeförebyggande forskning inom ramen för vårt uppdrag att erbjuda sjukförsäkring.

Var informationen användbar för dig?