Samhälle och miljö

Alecta är en viktig samhällsaktör

Som ett av Sveriges största pensionsbolag är vi en viktig samhällsaktör. Alectas stora antal kunder innebär att den kundnytta vi skapar också innebär en betydande samhällsnytta. Men vi påverkar betydligt fler än dem som valt att vara våra kunder.

Vår verksamhet skapar ekonomiskt värde som är betydelsefullt för många. Vi betalar ut många miljarder till våra kunder när de blir pensionärer, är sjuka eller förlorar någon närstående. Men vi betalar också ut ersättningar till leverantörer och samarbetspartner, skatter och avgifter till staten samt löner och pensioner till medarbetare.

Var informationen användbar för dig?