Kompetensutveckling

Att arbeta på Alecta innebär att ständigt utvecklas i takt med förändringar som rör tjänstepensioner. Vi satsar därför mycket på kompetensutveckling och på att bygga en stark företagskultur.

Det bolag som har en engagerande och motiverande kultur och som uthålligt lyckas rekrytera, behålla och vidareutveckla kompetenta medarbetare är
svårslaget.

Det handlar bland annat om att säkerställa hög kompetens inom de cirka 50 yrkesroller som finns inom Alecta. Särskilt gäller det inom de strategiska kompetensområdena försäkring, finans, aktuarie och IT. Exempel på aktiviteter är satsningen på att skapa och genomföra utbildningen ITP Akademin. Sex medarbetare har under 1,5 år fått möjlighet att fördjupa sin kompetens inom ITP både teoretiskt och praktiskt. Första kullen avslutade sin utbildning i slutet av 2014 och ytterligare fem medarbetare påbörjar utbildningen under 2015.

Vi har även satsat betydande resurser på annan utbildning under året. Ett tjugotal utbildningar genomfördes under hösten med företrädesvis interna lärare. För att säkra kvaliteten och skapa förutsättningar för enhetlighet inom utbildningsområdet har vi tagit fram en gemensam pedagogisk plattform som alla interna lärare utbildas i löpande. Från 2015 kommer vi att mäta nedlagd tid på kompetensutveckling och vi kommer att fortsätta att utvärdera de kompetensaktiviter vi genomför.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?