Hälsa och välbefinnande

En annan förutsättning för utveckling är hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Den fysiska arbetsmiljön följs noga med hjälp av arbetsmiljöronder och uppföljning av sjukfrånvaron, som nu sjunkit till en nivå strax över 3 procent. I den medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2014 deltog 95 procent av medarbetarna. Resultatet visar att medarbetarna mår bra på jobbet och att de trivs på Alecta.

Vår önskan om att våra medarbetare har god hälsa samt lust och ork att arbeta fram till ordinarie pensionsålder gör att vi infört möjligheten att från 61 år arbeta 80 procent till 90 procent av lönen och med 100 procent avsättning till tjänstepensionen. Hittills har ett tiotal medarbetare valt att lägga upp sitt arbete på detta sätt. En utvärdering av satsningen kommer att göras under 2015.

Medelåldern bland Alectas medarbetare är 47 år. Det innebär att vi har lång yrkesmässig erfarenhet men också att vi måste satsa på att bli attraktiva för unga. Ett speciellt program, Ung Alecta, har utvecklats för att göra Alecta till en mer attraktiv arbetsplats för unga.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?