Långsiktig arbetsgivare

I nära 100 år har vi varit specialister på tjänstepensioner. Det innebär att vi har en gedigen samlad kompetens inom området.

Alecta har en stark och levande företagskultur som vi ständigt utvecklar i takt med vår inriktning, våra mål och vår vision. Under 2014 har vi haft fokus på aktivt medarbetarskap.

Samtliga medarbetare har i sina arbetsgrupper fört en dialog kring hur man ska agera som medarbetare i Alecta. Det har bland annat handlat om att hantera förändring, feedback, mål och värderingar, att jobba i team, planera, prioritera och hantera stress.

Var informationen användbar för dig?