Hög kundintegritet

Alecta hanterar dagligen stora mängder känsliga personuppgifter och andra kunddata. Vi gör vårt yttersta för att i alla lägen skydda våra kunders personuppgifter.

 Vi arbetar bland annat med utbildning av våra medarbetare för att säkerställa kompetens kring Personuppgiftslagen (PuL), datalagring och sekretess. Alecta har ett PuL-ombud som utses av vd och rapporterar till chefen för Riskenheten. PuL-ombudet är kontaktperson gentemot Datainspektionen och ansvarar bland annat för att hjälpa verksamheten att tolka och tillämpa aktuella regler om personuppgiftshantering. Alectas vd utser också två PuL-samordnare som bistår PuL-ombudet.

Var informationen användbar för dig?