Ekonomiskt värde för många

Under 2015 betalade vi ut sammanlagt 19,2 miljarder kronor till våra privatkunder.

Merparten av utbetalningarna, 16,3 miljarder kronor, var ålderspension. Sjukpensionen är en mindre men viktig förmån som betalas ut i händelse av längre sjukdom under arbetslivet. Utbetalningarna för sjukpension var 1,5 miljarder kronor under 2015 liksom utbetalningarna av ersättning till efterlevande.

Alecta skapar också nytta för både arbetsgivare och deras anställda genom premiebefrielseförsäkringen som tar över premieinbetalningar vid sjukdom och i vissa fall vid föräldraledighet. Under 2015 betalades 1,2 miljarder kronor ut i premiebefrielseförsäkring.

Arbetsgivarna har naturligtvis också ett stort intresse av att Alecta, genom en välskött kapitalförvaltning och en effektiv administration, kan ge valuta för inbetalda premier. Under 2015 tilldelade Alecta företagen återbäring i form av premiereduktioner på totalt 2,8 miljarder kronor. Återbäringen speglar det överskott som uppstått genom bland annat ett lägre skadeutfall och en högre avkastning än förväntat.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?