Bra pension till låg kostnad

Alecta är ett annorlunda pensionsbolag. Vi arbetar bara med kollektivavtalade tjänstepensioner och erbjuder enbart traditionell försäkring. Vi har inga fonder, betalar inga provisioner, har ingen säljkår eller dyrt kontorsnät.

Genom att undvika komplicerade lösningar, vara kostnadsmedvetna och dra nytta av våra stordriftsfördelar kan vi skapa värde och erbjuda de lägsta avgifterna i branschen.

Vi arbetar ständigt för att bli bättre och Alecta hör idag till världens absolut mest kostnadseffektiva pensionsförvaltare. Vi har 0,06 i förvaltningskostnadsprocent och 0,03 procent i kapitalförvaltningskostnader för pensionsprodukter. Det är det få som kan matcha. Vår effektivitet i hanteringen av pensionsprodukter, sjukförsäkring och efterlevandeskydd betyder mycket för att hålla nere företagens tjänstepensionskostnader. Inom premiebestämd pension bidrar de låga avgifterna till en bra pension för privatkunderna.

Förutom låga kostnader är god avkastning över tid en förutsättning för bra pension. Alectas premiebestämda produkt, Alecta Optimal Pension, har inom traditionell försäkring haft bäst avkastning i ITP sedan starten 2007.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?