Hållbara kundrelationer

Alecta är ett ömsesidigt pensionsbolag. Det innebär att vi ägs av våra kunder. Våra kunder är både företagen som betalar pensionspremier och deras anställda som omfattas av förmånerna. Långsiktigheten och ömsesidigheten gör att hållbara kundrelationer är en av våra byggstenar.

Vi ska ge tjänste- pensionen så stort värde som möjligt

Att arbeta med pensioner är ett långsiktigt åtagande. Vår relation med en privatkund, som yrkesverksam och som pensionär, kan pågå mer än 60 år. Med företagen kan relationen pågå ännu längre. Vårt ansvar är att säkerställa att pensionskapitalet förvaltas effektivt och ansvarsfullt så att pengarna finns när de behövs. Solvens är ett mått på vår finansiella styrka och hur väl tillgångarna räcker till för våra åtaganden. Det ger också en bild av vilken handlingsfrihet vi har i vår kapitalförvaltning. Vid utgången av 2015 var Alectas solvensgrad 171 procent, väl över det lagstadgade kravet på 104 procent för traditionell försäkring.

Alectas uppdrag är att ge tjänstepensionsförmånen ett så stort värde som möjligt för både våra företagskunder och privatkunder. Det gör vi genom god kundservice, effektiv pensionsadministration och konkurrenskraftig avkastning på de pensionspengar vi fått förtroendet att förvalta. Vi skapar också värde genom att bidra till ökad kunskap om tjänstepension, i samhället och för våra kunder. Som huvudleverantör inom ITP 2 och som upphandlad förvalsleverantör inom premiebestämd ITP 1, skapar vi en bra pension till alla kunder, oavsett deras engagemang.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?