Våra innehav

Här finns en fullständig lista över våra aktie- och fastighetsinnehav per den sista december 2015.

Var informationen användbar för dig?