Vår investeringsstrategi

Alectas förvaltning av pensionskapitalet har stor betydelse för våra kunder och för samhället. Med ett totalt kapital på cirka 730 miljarder kronor är Alecta en betydande internationell pensionsförvaltare och en av de absolut största aktörerna på den svenska finansmarknaden.

Vi är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Genom placeringsverksamheten påverkar vi hållbarhetsarbetet i de bolag vi investerar i. Utgångspunkten för vårt arbete är Alectas ägarpolicy. Av den framgår att Alecta ska uppträda på ett omdömesgillt sätt som inger respekt och förtroende, både hos Alectas kunder och hos de företag där Alecta är ägare.

Vi utövar ägarinflytande bland annat genom att rösta på bolagsstämmor och genom att delta i valberedningsarbete.

Alectas beslutsprocess vid investeringar

Vår ambition är att verka för ett långsiktigt värdeskapande i företag och samhället i stort. Det innebär att vi investerar i företag som vi upplever tar vara på sina affärsmöjligheter samtidigt som de beaktar miljömässiga och sociala aspekter av sin verksamhet. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande och avkastning för Alectas kunder.

Investeringar i få utvalda bolag

Egen och aktiv portföljförvaltning

Var informationen användbar för dig?