Valberedningar

Sedan mitten av 1990-talet har Alecta aktivt deltagit i valberedningar i svenska noterade bolag. Under denna tid har Alecta byggt upp ett gediget kunnande om valberedningsarbete. När Alecta medverkar i valberedningar utgår vi från vårt långsiktiga åtagande som ägare och vår framtidstro på bolagen. Arbetet sker med ambition att styrelsen i de aktuella bolagen ska ha bästa möjliga sammansättning.

Till stöd i valberedningsarbetet har Alectas representanter tillgång till aktieavdelningens analys över bolagen, bedömning av styrelsens lämplighet utifrån den samlade erfarenhet som styrelseledamöterna har och slutligen från intervjuer med ledamöter och VD. När Alecta har en tydlig bild över styrelsens behov av förnyelse bidrar vi med att  hitta kandidater dels från egna nätverk men också med hjälp av rekryterare. Våra valberedare är alla seniora medarbetare med erfarenhet som styrelseledamöter, företagsledning och från aktieförvaltning. Alecta gör också en individuell bedömning över antalet uppdrag som våra representanter kan ha så att tillräckligt med tid finns för varje uppdrag.

 Alecta ingår i följande valberedningar inför ordinarie bolagsstämmor 2017: 

Bolag Deltagare
Alfa Laval AB Ramsay Brufer
Assa Abloy AB (publ) Liselott Ledin
Atlas Copco AB (publ) Ramsay Brufer
Black Earth Farming Ramsay Brufer
Electrolux (publ) Kaj Thorén
Hennes & Mauritz AB (publ) Liselott Ledin
Investor Ramsay Brufer
Kinnevik Investment AB Ramsay Brufer
Net insight AB (publ) Ramsay Brufer
Nordea Katarina Thorslund
Sandvik AB (publ) Kaj Thorén
SEB Magnus Billing
SHB Bo Selling
Skanska AB (publ) Bo Selling
SKF (publ) Ramsay Brufer
Swedbank Ramsay Brufer

 

Var informationen användbar för dig?