Dialoger

Vi träffar regelbundet de bolag vi investerar i. Bland annat för att säkerställa att bolagen lever upp till de förväntningar vi har på bolagens hållbarhetsarbete. 

Information kring bolagens hållbarhetsarbete kommer dels från bolagen själva, dels från media och intresseorganisationer samt från ett externt analysföretag som Alecta anlitat, GES Investment Services. Om det framkommer att ett bolag brustit i sitt hållbarhetsarbete eller det misstänkts ha brustit, inleds en dialog. Dialogen visar att vi ser allvarligt på frågan och att vi förväntar oss en förklaring och/eller åtgärd. Om bolaget inte ger tillfredställande svar eller dialogen inte bedöms kunna leda till önskat resultat säljs innehavet. Nedan visas några exempel på de många dialoger vi för med våra innehavsbolag.

Exempel på dialoger

Wells Fargo – 2016 och pågående

Nordea - 2015 och pågående

BHP Billiton – 2015 och pågående

Nestlé - 2013 och pågående

Hennes & Mauritz - 2013 och pågående

Investor – 2016

Skanska – 2015

TeliaSonera - 2013-2015

Stora Enso - 2013-2015

Electrolux - 2013

Var informationen användbar för dig?