Aktivt ägande

Alecta är en aktiv ägare. Vi påverkar de bolag vi investerar i. Inför stämmosäsongen 2015 deltog Alecta som ägare i 20 valberedningsprocesser.

Vi röstade på årsstämmorna i alla svenska bolag och i tre av fyra utländska bolag där vi äger aktier. Vårt mål för 2016 är att rösta på årsstämmorna i samtliga bolag i portföljen.

Några av Alectas mål inom ansvarsfulla investeringar

  • Öka andelen bolag som rapporterar sitt koldioxidavtryck.
  • Öka andelen gröna obligationer.
  • Aktivt delta i valberedningar där Alecta är ägare.
  • Rösta på samtliga stämmor 2016, såväl svenska som utländska.
  • Det minst företrädda könet ska 2020 sammantaget utgöra som lägst 40 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna i bolag där Alecta ingår i valberedningen.

Vi för också löpande dialoger med bolagens styrelser och ledningar. Vid behov samarbetar vi med andra ägare för att stödja att företagen utvecklas väl och har bra sammansatta styrelser utifrån varje bolags förutsättningar och framtida utmaningar.

Var informationen användbar för dig?