Tjänstepensionen är en allt viktigare del av vår pension

Hela 90 procent av alla anställda i Sverige har en kollektivavtalad tjänstepension genom jobbet. Ändå är det få som känner till den. Det är synd, för om kunskapen vore större skulle fler slippa oroa sig för sin pension.

För många kommer tjänstepensionen att stå för en tredjedel eller mer av den totala pensionen. Och eftersom det finns ett tak i den allmänna pensionen för hur hög inkomst du får pension för, kan tjänstepensionen bli extra viktig när lönen ökar.

Tjänstepensionen ger trygghet genom hela livet. Främst för att den gör så att den totala pensionen blir högre men också för att den innehåller flera olika försäkringar. Till exempel så har omkring 900 000 svenskar en extra sjukförsäkring i Alecta och det ingår också ekonomiskt skydd för familjen vid dödsfall.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?