Det behövs lagar och spelregler som skyddar pensionsspararna

Som pensionssparare är man ofta i underläge. Det kan kännas krångligt att sätta sig in i pensionssystemet och många har svårt att jämföra pensionsbolag och avgifter även om vi vet att våra val kan spela stor roll för den framtida ekonomin. Många är helt enkelt inte är så värst engagerade i sin pension.

Ibland utnyttjar en del aktörer det för att komma åt pengarna som finns i tjänstepensionssystemen. Och det handlar om stora summor. Varje år betalar svenska arbetsgivare in runt 190 miljarder kronor för sina anställdas tjänstepensioner.

Om man känner sig vilsen i pensionsdjungeln är det lätt att lockas av möjligheten att få råd från en ”rådgivare”. Men rådgivarna är i själva verket ofta säljare som lever på att sälja lösningar som är mer lönsamma för dem själva än för spararen. Att någon kallar sig "rådgivare" hindrar nämligen inte honom eller henne från att ta emot försäljningsprovisioner eller att rekommendera produkter som de själva säljer. Då kan det vara bra att veta att Alecta inte betalar någon form av provisioner till någon.

En stor del av det konsumentskydd som behövs har kollektivavtalsparterna hanterat redan när de utformade avtalen. Men pensionsspararnas ställning måste stärkas på flera håll och på många sätt. Det är därför Alecta arbetar för att lagar och spelregler ska sätta pensionsspararnas intressen allra främst.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?