Det är inte hur aktiv du är som avgör hur din pension växer - det är ditt tålamod

Det påstås ibland att pensionen växer bäst om man är aktiv och regelbundet ser över sitt sparande. Ibland kan man läsa om ”vinnare” som lyckats välja rätt fonder i precis rätt ögonblick och på så sätt ökat sin avkastning.

Det här kan skapa en känsla av dåligt samvete hos många som tror att de borde vara mer aktiva. Men att man skulle tjäna pengar på att hoppa fram och tillbaka mellan olika lösningar är en myt. Snabba byten leder för det mesta inte alls till bättre avkastning utan snarare till högre kostnader och högre risk.

Istället för att försöka pricka in toppar och dalar bör vi ha tålamod, spara regelbundet och ha en rimlig andel risktillgångar i vårt sparande. Då arbetar tiden för oss och pensionspengarna växer utan att vi behöver känna stress eller dåligt samvete. Just så är Alectas pensionsförsäkringar konstruerade.

Var informationen användbar för dig?