Vår adress

Här hittar du adresserna till vårt huvudkontor i Stockholm, vårt lokalkontor i Göteborg och vår fakturaadress.

Stockholm

Adress Karta

Postadress
103 73 Stockholm

Besöksadress
Regeringsgatan 107

Göteborg

Postadress Karta

Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

 Adress för leverantörsfakturor

Fakturaadress*
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
Box 50757
202 71 Malmö

* Fakturan ska vara märkt med för- och efternamn på Alectas beställare samt ansvarställe. 

Var informationen användbar för dig?