Överstyrelsen 2014

Ordinarie överstyrelsemöte äger rum den 10 april 2014 kl. 16.00 i Alectas lokaler på Regeringsgatan 107 i Stockholm. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har däremot inte sådan förslagsrätt, men rätt att närvara vid överstyrelsemötet.

Protokoll Överstyrelsen 2014

Föredragningslista överstyrelsen 10 april 2014
Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2014
Val av styrelseledamöter nomineringsprocessen 2014 Bilaga 1
Val av revisorer nomineringsprocessen 2014 Bilaga 2
Förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen Bilaga 3
Alectas Årsredovisning 2013
Alectas Innehav 2013

Var informationen användbar för dig?