Överstyrelse

Alectas högsta beslutande instans är överstyrelsen, som motsvarar bolagsstämman i försäkringsrörelselagen. Överstyrelsen har ett ordinarie möte per år.

Överstyrelsen 2017


Ordinarie överstyrelsemöte äger rum den 26 april 2017 kl. 16.00 på Berns, Berzelii Park 9 i Stockholm. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.

Protokoll Överstyrelsen 2017

Föredragningslista överstyrelsen 24 april 2017
Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2017
Val av styrelseledamöter nomineringsprocessen 2017 Bilaga 1
Val av revisorer nomineringsprocessen 2017 Bilaga 2
Förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen 2017 Bilaga 3

Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK
 

Ordinarie Mandatperiod
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping 2017-2019
Per-Erik Djärf (Unionen),Vadstena 2017-2019
Björn Ekblom (Unionen), Svanesund 2017-2019
Annika Elias (Ledarna), Göteborg 2017-2019
Helena Hedlund (Ledarna), Märsta 2017-2019
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande 2017-2019
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* 2017-2019
Martin Johansson (Unionen), Stockholm 2017-2019
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå 2017-2019
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm 2017-2019
Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn 2017-2019
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede 2017-2019
Hans Lindau (Unionen), Sandared 2017-2019
Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg 2017-2019
Annica Pettersson (PTK), Enskede Gård 2017-2019
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping 2017-2019
Therese Sysimetsä (Unionen), Stockholm 2017-2019
Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö 2017-2019
Marina Åman (Unionen), Strängnäs 2017-2019
Suppleanter
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro 2017-2019
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp* 2017-2019
Mikael Hansson (Unionen), Billdal 2017-2019
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm 2017-2019

 *Även för Alectas pensionärer

Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt Näringsliv

 

Ordinarie Mandatperiod
Björn Alvengrip, Mölle 2017-2019
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande 2017-2019
Jan Bosaeus, Solna 2017-2019
Mattias Dahl, Stockholm 2017-2019
Eva Dunér, Göteborg 2017-2019
Inga-Kari Fryklund, Stockholm 2017-2019
Nils Åke Hallström, Nälden 2017-2019
Per Hidesten, Stockholm 2017-2019
Göran Holm, Bromma 2017-2019
Karin Johansson, Stockholm 2017-2019
Ulf Larsson, Sundsvall 2017-2019
Staffan Lindquist, Helsingborg 2017-2019
Martin Lindqvist, Stockholm 2017-2019
Jan Moström, Luleå 2017-2019
Ola Månsson, Alunda 2017-2019
Kerstin Renard, Hällevikstrand 2017-2019
Jan Siezing, Tumba 2017-2019
Ulrik Wehtje, Malmö 2017-2019
Klas Wåhlberg, Västerås 2017-2019
Suppleanter
Antje Dedering, Bromma 2017-2019
Hans Gidhagen, Upplands Väsby 2017-2019
Jonas Hagelqvist, Stockholm 2017-2019
Charlott Richardson, Sollentuna 2017-2019

 

Var informationen användbar för dig?