Överstyrelse

Alectas högsta beslutande instans är överstyrelsen, som motsvarar bolagsstämman i försäkringsrörelselagen. Överstyrelsen har ett ordinarie möte per år.

Överstyrelsen 2017


Ordinarie överstyrelsemöte äger rum den 26 april 2017 kl. 16.00 på Berns, Berzelii Park 9 i Stockholm. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.

Föredragningslista överstyrelsen 24 april 2017
Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2017
Val av styrelseledamöter nomineringsprocessen 2017 Bilaga 1
Val av revisorer nomineringsprocessen 2017 Bilaga 2
Förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen 2017 Bilaga 3

Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK
 

Ordinarie Mandatperiod
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping 2017-2019
Per-Erik Djärf (Unionen),Vadstena 2017-2019
Björn Ekblom (Unionen), Svanesund 2017-2019
Annika Elias (Ledarna), Göteborg 2017-2019
Helena Hedlund (Ledarna), Märsta 2017-2019
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande 2017-2019
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* 2017-2019
Martin Johansson (Unionen), Stockholm 2017-2019
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå 2017-2019
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm 2017-2019
Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn 2017-2019
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede 2017-2019
Hans Lindau (Unionen), Sandared 2017-2019
Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg 2017-2019
Annica Pettersson (PTK), Enskede Gård 2017-2019
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping 2017-2019
Therese Sysimetsä (Unionen), Stockholm 2017-2019
Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö 2017-2019
Marina Åman (Unionen), Strängnäs 2017-2019
Suppleanter
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro 2017-2019
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp* 2017-2019
Mikael Hansson (Unionen), Billdal 2017-2019
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm 2017-2019

 *Även för Alectas pensionärer

Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt Näringsliv

 

Ordinarie Mandatperiod
Björn Alvengrip, Mölle 2017-2019
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande 2017-2019
Jan Bosaeus, Solna 2017-2019
Mattias Dahl, Stockholm 2017-2019
Eva Dunér, Göteborg 2017-2019
Inga-Kari Fryklund, Stockholm 2017-2019
Nils Åke Hallström, Nälden 2017-2019
Per Hidesten, Stockholm 2017-2019
Göran Holm, Bromma 2017-2019
Karin Johansson, Stockholm 2017-2019
Ulf Larsson, Sundsvall 2017-2019
Staffan Lindquist, Helsingborg 2017-2019
Martin Lindqvist, Stockholm 2017-2019
Jan Moström, Luleå 2017-2019
Ola Månsson, Alunda 2017-2019
Kerstin Renard, Hällevikstrand 2017-2019
Jan Siezing, Tumba 2017-2019
Ulrik Wehtje, Malmö 2017-2019
Klas Wåhlberg, Västerås 2017-2019
Suppleanter
Antje Dedering, Bromma 2017-2019
Hans Gidhagen, Upplands Väsby 2017-2019
Jonas Hagelqvist, Stockholm 2017-2019
Charlott Richardson, Sollentuna 2017-2019

 

Var informationen användbar för dig?