Överstyrelse

Alectas högsta beslutande instans är överstyrelsen, som motsvarar bolagsstämman i försäkringsrörelselagen. Överstyrelsen har ett ordinarie möte per år.

Överstyrelsen 2016

Ordinarie överstyrelsemöte äger rum den 14 april 2016 kl. 16.00 i Alectas lokaler på Regeringsgatan 107 i Stockholm. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.

Protokoll Överstyrelsen 2016

Föredragningslista överstyrelsen 14 april 2016
Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2016
Val av styrelseledamöter nomineringsprocessen 2016 Bilaga 1
Val av revisorer nomineringsprocessen 2016 Bilaga 2
Förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen Bilaga 3
Till punkt 21 Förslag till överstyrelsen om ändring av bolagsordning med mera
Till punkt 21 Stadgar för garantistiftelsen för ITP och TGL Bilaga 1
Till punkt 21 Förslag till ändringar i Alectas bolagsordning Bilaga 2
Till punkt 21 Bolagsordning efter genomförda ändringar Bilaga 3


Alectas Innehav 2015

Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK
 

Ordinarie Mandatperiod
Hanna Brandt González (Unionen), Österskär 2015-2017
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping 2015-2017
Björn Ekblom (Unionen), Svanesund 2016-2017
Annika Elias (Ledarna), Göteborg 2015-2017
Helena Hedlund (Ledarna), Märsta 2015-2017
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen 2015-2017
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* 2015-2017
Martin Johansson (Unionen), Stockholm 2015-2017
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå 2015-2017
Gun Karlsson (Unionen), Stockholm 2015-2017
Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn 2015-2017
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede Gård 2015-2017
Hans Lindau (Unionen), Sandared 2015-2017
Martin Linder (Unionen), Torslanda, vice ordförande 2015-2017
Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna 2015-2017
Annica Pettersson (PTK), Enskede Gård 2015-2017
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping 2015-2017
Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö 2015-2017
Marina Åman (Unionen), Strängnäs 2016-2017
Suppleanter
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro 2015-2017
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp* 2015-2017
Mikael Hansson (Unionen), Billdal 2016-2017
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm 2015-2017

 *Även för Alectas pensionärer

Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt Näringsliv och Svenska Handelskammarförbundet 

 

Ordinarie Mandatperiod
Björn Alvengrip, Mölle 2015-2017
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande 2015-2017
Jan Bosaeus, Solna 2015-2017
Eva Dunér, Göteborg 2015-2017
Mats Elfsberg, Vansbro 2015-2017
Ann-Marie Fransson Grankvist, Järfälla 2015-2017
Per Hidesten, Stockholm 2015-2017
Göran Holm, Bromma 2015-2017
Peter Jeppsson, Stockholm 2015-2017
Karin Johansson, Stockholm 2016-2017
Ulf Larsson, Sundsvall 2015-2017
Staffan Lindquist, Helsingborg 2015-2017
Martin Lindqvist, Stockholm 2015-2017
Jan Moström, Luleå 2016-2017
Ola Månsson, Alunda 2015-2017
Kerstin Renard, Hällevikstrand 2015-2017
Jan Siezing, Tumba 2015-2017
Åke Svensson, Stockholm 2015-2017
Ulrik Wehtje, Malmö 2015-2017
Suppleanter
Inga-Kari Fryklund, Stockholm 2015-2017
Hans Gidhagen, Upplands Väsby 2015-2017
Jonas Hagelqvist, Stockholm 2015-2017
Pontus Sjöstrand, Stockholm 2015-2017

 

Var informationen användbar för dig?