Bolagsstyrning

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2016.

Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta

Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av de arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget samt av de i bolaget försäkrade.

Alecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden), även om någon formell skyldighet att göra det inte föreligger, men regler i koden som inte är anpassade till ömsesidiga försäkringsbolag tillämpas inte.

Mer information

Bolagsstyrningsrapport 2016 (pdf)
Bolagsordning Alecta (pdf) 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?