Ledning och styrelse

Här hittar du information om vilka som ingår i vår företagsledning och styrelse.

Du kan också läsa om hur Alecta tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning och om den högsta beslutande instansen på Alecta, överstyrelsen, som motsvarar bolagsstämman i försäkringsrörelselagen.

Var informationen användbar för dig?