Uppdrag och vision


Vårt uppdrag

"Vi ska ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder"

Vårt uppdrag är att ge den kollektivavtalade tjänstepensionen så stort värde som möjligt. Det gör vi genom låga kostnader, god avkastning och bra kundservice. Vi ger våra privatkunder ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet och vi ger företagskunderna, som betalar för sina anställdas tjänstepensionsförmåner, en kostnadseffektiv pensionslösning. Hållbar kundnytta, helt enkelt.

Vår vision

"Världens mest effektiva tjänstepensionsbolag"

Genom att undvika komplicerade lösningar, vara kostnadsmedvetna och dra nytta av våra stordriftsfördelar kan vi erbjuda de lägsta avgifterna i branschen. För pensionsprodukter är Alectas förvaltningskostnad idag 0,06 procent och kapitalförvaltningskostnaden är 0,03 procent. Det gör oss till en av världens absolut mest kostnadseffektiva pensionsförvaltare.

Vår effektivitet betyder mycket för att hålla nere företagens tjänstepensionskostnader, och inom premiebestämd pension bidrar de låga avgifterna till en bra pension för privatkunderna.

En bra pension åstadkoms dock inte bara genom låga avgifter utan också genom bra avkastning över tid. Av alla valbara alternativ inom traditionell försäkring i ITP har Alecta Optimal Pension haft bäst avkastning sedan starten 2007.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?