Pensionstillägg 2017

Alectas styrelse har beslutat att pensionstillägget för förmånsbestämd
ITP 2 och ursprunglig ITPK blir 0,59 procent under 2017.

Den förmånsbestämda pensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. Pensions-tillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

Pensionstillägget på 0,59 procent är något lägre än förändringen av konsumentprisindex (KPI) som var 0,91 procent under mätperioden. Skillnaden beror på att Alecta inte sänkte pensionerna under 2015 trots att KPI då sänktes. En del av årets KPI-ökning räknas av mot den uteblivna sänkningen 2015.

Vissa förmånsbestämda pensioner höjs med 0,91 procent

De pensioner inom ITP 2 som inte berördes av den uteblivna sänkningen 2015, höjs med 0,91 procent under 2017.

Årsbesked i januari

I början av januari skickar vi ett årsbesked till dig som får utbetalning från oss. Årsbeskedet innehåller bland annat uppgift storleken på pensionstillägget för 2017, storleken på din pension både före och efter skatt och om pensionen ändras under året.

Var informationen användbar för dig?