2017-03-16

Nu skickas årsbeskeden för ITP ut

Collectum skickar just nu ut årsbesked till alla som har tjänstepensionen ITP. I årsbeskedet får du bland annat information om hur stor din pension förväntas bli, vad du kan få från ITP vid långvarig sjukdom och om du har några efterlevandeskydd. Öppna kuvertet och se hur mycket tjänstepension du har.

Hur din totala pension ser ut är individuellt för dig. Storleken på de olika delarna kan variera eller så kanske du bara har några av delarna:

  • Din allmänna pension från staten – den kan du läsa om i orange kuvertet som du fick nyligen. 
  • Din tjänstepension från jobbet. Om du ärRöda kuvertet privatanställd tjänsteman och har ITP får du information om den i årsbeskedet, ”det röda kuvertet”, från Collectum de närmaste dagarna. 
  • Du kan även ha ett privat sparande - här har du säkert redan fått ett årsbesked från det bolag där du har ditt sparande.

Samlad bild på minpension.se

Logga in på minpension.se för att få en samlad bild över din allmänna pension, din tjänstepension och ditt eventuella privata pensionssparande.
minpension.se

Läs mer om årsbeskedet på collectum.se

På collectum.se finns exempelbesked med extra förklaringar. Där hittar du också information om när du får ditt årsbesked.
Om årsbeskedet När årsbeskedet landar hos dig

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?