Alecta kommenterar

2014-04-11

Staffan Grefbäck om flytträtt

Flytträttsfrågan debatterades i torsdags på Pensioner & Förmåners arrangemang Tjänstepensionsdagen. I ett tidningsreferat därifrån citerades jag på ett sätt som kan få läsaren att tro att jag är motståndare till flytträtt. Så är det inte alls.

2014-04-03

Alecta om Lars Nybergs beslut att avgå som ordförande i Autoliv

Alecta om Lars Nybergs beslut att avgå som ordförande i Autoliv

2014-03-18

Uppdaterad kommentar om Scania

Uppdaterad kommentar om Scania

2014-03-11

Alecta om Scania

Med anledning av uppgifter i media vill vi härmed tydliggöra att Alecta inte har tagit ställning till Volkswagens bud på Scania.

2014-02-07

Att tänka på innan du tar ut pensionen i förtid

Du bestämmer själv när du ska ta ut din tjänstepension ITP, men det är bra att tänka igenom beslutet noga. För visst, du får pengar i handen idag, men din framtida pension blir också lägre.

2013-04-04

Alecta om elektronisk fullmaktsnod

Alecta och AMF har dels deltagit i projektets referensgrupp, dels i arbetet med Svensk Försäkrings remissyttrande. Vi är i grunden positiva till inrättandet av en fullmaktsnod och ställer oss i huvudsak bakom såväl förstudiens slutsatser som Svensk Förs…

Var informationen användbar för dig?