Hjälp att logga in

Mina sidor innehåller dina personliga uppgifter, till exempel storleken på din pension och vad du får om du blir sjuk. Därför behöver du legitimera dig för att logga in. Du loggar in med en giltig e-legitimation.

Testa din e-legitimation

Om du har en e-legitimation, men är osäker på om den är giltig eller fungerar? Då kan du testa den på BankID:s webbplats.
Testa din e-legitimation

Tekniska förutsättningar

Var informationen användbar för dig?