Fullmakter hos Alecta

En arbetsgivare eller en privatperson kan anlita ett ombud för att få hjälp med sin tjänstepension i Alecta. För detta krävs en fullmakt.

  • En fullmakt godkänns först när den uppfyller Alectas krav. Samtliga fullmakter ska vara skriftliga, daterade och undertecknade.
  • För att en företagsfullmakt ska vara giltig måste den vara undertecknad av behörig firmatecknare.
  • Vi godkänner alla mallar i enlighet med kraven ovan men rekommenderar Alectas egna fullmaktsmallar eller branschorganisationen Sfm:s (Svenska försäkringsförmedlares förening) mallar.
  • Huvudprincipen är att en fullmakt ger ombudet rätt att hämta samma information som arbetsgivaren eller privatpersonen själv har rätt till. Undantag från denna princip kan förekomma efter beslut av Alecta.

Mer om Alectas fullmakter

Detta kan du göra med en fullmakt

Koncernfullmakt kräver särskilt godkännande

Så länge gäller fullmakterna hos Alecta

Ny skötselfullmakt ersätter alltid en tidigare

Våra mallar

Så återkallas en fullmakt

Kom ihåg firmanummer för fullmakter

Var informationen användbar för dig?