Vad är särskild löneskatt?

Företag som tecknat tjänstepensionsförsäkring för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnader enligt gällande skatteregler, bland annat för ITP 2 i Alecta. 

Särskild löneskatt - Skatteverket
Hämta underlag för ITP 2 - Alectas internetkontor
Mer om löneskatt för ITP 1 och ITPK - Collectum

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?