Vem bestämmer över premiereduktionerna?

Alecta styrelse fattar varje höst beslut om det är möjligt att ge en premiereduktion under kommande år. Enkelt uttryckt baseras beslutet på Alectas finansiella förmåga att betala ut pensioner, värdesäkra pensioner och stå emot turbulens på kapitalmarknaden.

Var informationen användbar för dig?