Frågor och svar företagskund

Vi får många olika frågor om tjänstepensionen ITP. Här har vi samlat och svarat på några av de vanligaste. Hittar du inte svaret på just din fråga, är du alltid välkommen att kontakta oss!

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner från 1 mars 2017

Varför ändrar Alecta premierna?

Vilka premier ändras?

När börjar de nya premierna att gälla?

Hur påverkas den löpande premien för ITP 2 Ålderspension?

Hur påverkas den löpande premien för ITP 2 Familjepension?

Hur mycket sänks premieräntan för löpande betald försäkring?

Sänks även räntan för PRI-inlösen?

Vad innebär premieändringen för kundföretagen?

Vi har PRI, påverkas vår kostnad?

Hur påverkar premieändringen en PRI-inlösen?

Hur påverkas premien för de anställda som valt alternativ ITP?

När är rapporterna i internetkontoren uppdaterade med de nya premierna?

Vilka är Alectas nya livslängdsantaganden?

Gå i pension före, vid och efter 65 år

En anställd vill gå i pension före 65 år, vad gör jag som arbetsgivare?

Hur länge betalas pensionen ut?

Vänta tills 62 år

Vad blir pensionen vid tidigt uttag?

Behöver den anställde ta ut hela pensionen?

Vad behöver arbetsgivaren göra när en anställd går i pension vid 65 år?

Vad ska den anställde göra

Måste vi betala in premier efter 65 år

Kan vi fortsätta betala in premier efter 65 år

TGL efter 65 år

Vilka efterlevandeskydd efter 65 år

Gäller ITP Sjukpension efter 65 år

Lösningar för att gå i pension före 65 år

Gå ner i arbetstid

Vad är en avgångspension?

Kan man göra en slutbetalning av TGL?

Engångsbelopp till pension

Vad är slutbetalning ITP 2 och ITPK

Vad betyder kollektiv slutbetalning ITP 2?

Kompensation förlust av allmän pension

Kan man göra en slutbetalning av alternativ ITP?

Skydd till efterlevande

En anställd har avlidit

Hur påverkar en premiereduktion familjepensinonen?

Vilka skydd till efterlevande betalas vid kollektiv slutbetalning?

Vilka efterlevandeskydd gäller efter 65 år?

Hur mycket kostar TGL?

TGL och när anställningen upphör

Hur flyttar vi TGL till Alecta?

Vilka är fördelarna med att ha TGL i Alecta?

Kan vi slutbetala TGL?

Hur ser vi om en anställd avstått sin familjepension?

Hur väljer en anställd bort ITP Familjepension?

Hur väljer en anställd till/bort återbetalningsskydd?

Hur väljer en anställd till/bort familjeskyddet?

Särskild löneskatt

Vad är särskild löneskatt?

Var hämtar jag underlag löneskatten ITP 2?

Var hämtar jag underlag för löneskatten ITP 1?

Var hittar jag underlag för särskild löneskatt ITPK?

Hur hämtar jag underlag för ITP 2-premier?

Löneväxling

Vad innebär löneväxling?

Kan den anställde kräva att få löneväxla?

Vilket ansvar har arbetsgivaren vid löneväxling?

Är löneväxling en bra förmån för de anställda?

Bjuda på hela mellanskillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivaravgift?

Behöver vi som företag tänka på avdragsrätten?

Konsolidering och överskott i ITP 2

Hur är det i ITP 1 - finns det något överskott här?

Hur ser Alectas konsolideringspolicy ut?

Vilka kunder får ta del av en premiereduktion?

Hur ofta har Alecta gett premiereduktioner?

Vem avgör när det är dags för en premiereduktion?

Vad gör Alecta med överskottet?

När uppstår ett överskott?

Är kollektiv konsolidering och överskott samma sak?

Vad är solvens?

Hur påverkas Alecta när räntan går upp och ned?

PRI Pensionsgaranti

Varför har Alecta kortare livslängdsantaganden än PRI Pensionsgaranti?

Hur får jag en offert på inlösen av pensionsutfästelser i Alecta?

Vart vänder jag mig med frågor om pensionsskuld enligt FPG/PRI-modellen eller frågor om PRIs nya livslängdsantaganden?

ITP

Kan premierna till ITP bli hur höga som helst?

Hur gör jag för att få ITP för mina anställda?

Hur gör jag för att anmäla en anställd till ITP?

Är premien för ITP avdragsgill?

Varför ändras premien så mycket vid ett årsskifte?

Hur uppskattar jag vad ITP kostar för en ny medarbetare?

ITP 1

Finns kollektiv slutbetalning i ITP 1?

Vad betalar vi för sjukförsäkringen i ITP 1?

Vad kostar ålderspensionen i ITP 1?

Vilken lön ska jag anmäla när det gäller ITP 1?

Finns det någon samordning i ITP 1?

Ingår det någon ITPK i ITP 1?

Vem kan ha ITP 1?

Vad är Alecta Optimal Pension?

Hur väljer en anställd efterlevandeskydd i ITP 1?

Hur fungerar premiebefrielsen i ITP1?

Var kan jag läsa om att ändra placeringsinriktning för Alecta Optimal Pension?

Vad ingår i ITP 1?

ITP 2

Ska bonus, provision och OB-tillägg räknas med i lönen vi anmäler till Collectum?

Vad är premien för ITPK?

Jag har hört att ITP-försäkringen är färdigbetald vid 62 år, stämmer det?

Vad är samordning?

Vad är ett pensionstillägg?

Hur får jag reda på tjänstetidsfaktorn för en av mina anställda?

Varför är det dyrt att anställa äldre?

Vad ingår i ITP 2?

Vad betalar vi för sjukförsäkringen i ITP 2?

Vad kostar premiebefrielsen i ITP 2?

Varför blir det så dyrt när en anställd kommer upp i en viss lönenivå?

Vad kostar ITP?

Jag har hört talas om kollektiv slutbetalning - vad är det?

Sjukdom

Varför får vi betala premier när den anställde fortfarande är sjuk?

Vem gör friskanmälan?

Ska vi anmäla löneändringar för en anställd som är delvis sjuk?

Vad händer med ersättningen från Alecta om en anställd som är sjuk slutar?

Tjänar den anställde in pension vid sjukdom?

Ska vi betala premier när den anställde är delvis sjuk?

Vad händer med ITPs sjukpension när en anställd får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan?

När får en anställd som är sjuk ersättning från Alecta?

Kan jag göra sjukanmälan i Collectums internetkontor?

När ska jag göra en sjukanmälan?

Hur ser jag vilka anställda som är sjukanmälda?

Förlängd sjukskrivning - vad behöver vi anmäla?

Vad betalar vi för sjukpensionen i ITP 1?

Hur fungerar premiebefrielsen i ITP1?

Vad betalar vi för sjukpensionen i ITP 2?

Vad kostar premiebefrielsen i ITP 1?

Vad kostar premiebefrielsen i ITP 2?

Hur gäller ITP Sjukpension om en anställd har alternativ ITP?

Hur gäller premiebefrielsen om en anställd har alternativ ITP?

På vilken lön grundar sig sjukpensionen om man har gjort en löneväxling?

Vart hänvisar jag bäst våra anställda med frågor om sjukpensionen?

Gäller ITP Sjukpension efter 65 år

Tiotaggare

Kan en tiotaggare ha ITP 1 även om övrig personal har ITP 2?

Vad är en tiotaggare?

Vad innebär det för en 10-taggare att gå över till ITP 1 från en alternativ ITP-lösning?

Kan en 10-taggare som har en alternativ ITP-lösning gå över i ITP 1?

Kan jag beställa uppgift om frilagd premie?

Blir alternativ ITP också slutbetald vid 62 år?

Måste vi använda frilagd premie?

Vad är frilagd premie?

Vad kostar det att låta företagets tiotaggare gå över till ITP 1?

Vilka har alternativ ITP på vårt företag?

ITP Utland

När kan en anställd ha ITP Utland?

TGL

Hur tecknar vi TGL i Alecta?

Hur mycket kostar TGL i Alecta?

Kan jag flytta företagets TGL till Alecta?

Hur lång tid tar det för företaget att flytta sin TGL till Alecta?

Hur hanteras pågående sjukfall vid byte av försäkringsgivare av TGL?

Hur många gruppanmälda har vi hos er?

Finns det några fördelar med att ha TGL i Alecta?

Internetkontor

Jag har skickat in ett avtal men ännu inte fått tillgång till internetkontoret?

Vad betyder "inloggningsfel"?

Hur avslutar jag en användares behörighet?

Vad betyder "ett personnummer för vilket du saknar behörighet"?

Jag saknar kundnummer/kostnadsställe i internetkontoret?

Hur skaffar jag internetkontoret?

Engångspremier vid inlösen

Påverkas de anställda/försäkrade på något sätt av beslutet?

Är det den låga räntan eller de låga avkastningsutsikterna framåt som är anledningen till de höjda engångspremierna?

Gäller beslutet om ändrade engångspremier även vid tvingande inlösen?

Kommer även de löpande premierna att höjas?

Varför tillämpar Alecta olika premieräntor för löpande premier och engångspremier?

Varför sänks premieräntan med just 0,4 procentenheter?

Vänder inte räntorna upp? Varför ändrar ni priset nu?

Kan engångspremierna komma att sänkas igen om räntan går upp?

Hur påverkas de arbetsgivare som idag skuldför sina ITP2-pensioner?

Övriga frågor

Vad är särskilda värdesäkringsmedel?

Vilken typ av offerter kan jag beställa hos Alecta?

Vad är löneväxling?

Hur får man veta vad som händer inom ITP-planen?

Vad är en avgångspension?

Vad är ett basbelopp?

Hur kan jag informera de anställda om tjänstepensionen?

Kan vi erbjuda en anställd över 62 år en pension på 70 procent av lönen och göra en engångsinbetalning till Alecta?

Hittar igen blankett för förtida uttag av pension?

Hur uppdaterar jag våra kontaktuppgifter?

Vem vänder jag mig till - Alecta eller Collectum?

Hur får jag tag i Alectas årsredovisning?

Var informationen användbar för dig?