Vad är lägst garanterad återbäring i Alecta Optimal Pension?

I Alecta Optimal Pension tillgodoräknas du som kund avkastning varje månad, såväl positiv som negativ. Det finns ingen garanterad minsta förräntning av de insatta pengarna, men du är däremot garanterad att få det högsta av summan av inbetalda premier och 70 procent av ditt pensionskapital vid utbetalningens början.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?