Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står allt som reglererar försäkringstagarens och den försäkrades rättigheter och skyldigheter mot försäkringsbolaget.

Alecta Optimal Pension (Premiebestämd ålderspension)

Förmånsbestämd pension

Riskförsäkringar

Övrigt


Försäkringstekniska riktlinjer

Riktlinjerna beskriver metoder och principer för bland annat bestämning av premie, försäkringsteknisk avsättning, fördelning och överskott samt soliditet. Beslut om riktlinjer fattas av styrelsen och lämnas till Finansinspektionen.
Försäkringstekniska riktlinjer

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?