Service och offerter

Vi kan erbjuda bra och kostnadseffektiva lösningar för flera olika händelser som rör tjänstepensionen. Vill du ha en offert, är du välkommen att höra av dig eller göra en anmälan i vårt internetkontor.

Vi hjälper
till att räkna
när du vill.

I vår service ingår hjälp att räkna ut vad det kostar med en avgångspension, slutbetalning av ITP 2, slutbetalning av TGL, ändrad pensionsålder och att lösa in företagets pensionsåtaganden enligt PRI-systemet  i Alecta. 


Kundservice företag
Besvarar frågor om de anställdas tjänstepensioner och företagets fakturor. Beräknar premier vid löneändringar, offertförfrågningar eller beställning av kostnadsberäkningar för avgångspensioner med mera. Vi hjälper även till med frågor om Alectas internetkontor för företag.
Kontakta oss 

Kundservice ombud
Lämnar försäkringsinformation till kundombud och försäkringsbolag via fullmakt. Beräkningar för frilagd premie med mera.
Kontakta oss

Företag och Ombud
Ger förslag och konkreta lösningar på hur företaget kan agera vid till exempel övertalighet, utlandstjänstgöring, byte av finansieringsform, tiotaggarlösningar med mera. Våra kunniga tjänstepensionsspecialister ger dig svar på det mesta.
Kontakta oss

 

Ordförklaringar

Du kan beställa offert för:

Avgångspension

Slutbetalning ITP 2

Ändrad pensionsålder

Inlösen av pensionsåtaganden

Var informationen användbar för dig?