Tjänster i internetkontoret

I vårt internetkontor kan du beställa både övergripande och mer specificerade sammanställningar över de anställdas tjänstepensioner. Uppgifterna i rapporterna uppdateras varje vecka om vi inte anger något annat.

Tjänster i vårt internetkontor

Kostnadsberäkning vid löneändring

Kostnadsberäkning vid rekrytering

Sök försäkrad

Sjukanmälda med ITP Sjukpension

Underlag för särskild löneskatt ITP 2

Löne- och premiehistorik

Jämför alternativ ITP med ITP 1

Premiekostnad, personal

Premiekostnad, ekonomi

Premieprognos ITP 2 - företag

Frilagd premie för anställda med alternativ ITP

Redovisning av ITP 2 enligt IFRS/IAS 19

Beställning av uppgifter om tjänstetid

Meddelanden

Var informationen användbar för dig?