Internetkontor för företag

Vårt internetkontor ger dig en överblick över försäkringsuppgifter och företagets kostnader för tjänstepensionen ITP.

För att kunna använda internetkontoret behöver du först anmäla ert företag till internetkontoret. Logga in med en e-legitimation och fyll i en anmälan/avtal.     
Anmälan internetkontoret, företag

Är ni ett förbund, en förening?

Tänk då på att skicka med ett underlag eller protokoll etc som styrker vem som är firmatecknare.

Du som är huvudansvarig

Du som är huvudansvarig för Alectas internetkontor ansvarar för att det är rätt personer som är användare. Det är också du som tar bort användare som inte längre ska ha behörighet. Läs mer nedan under "Användarroller i internetkontoret".

Bra att veta om internetkontoret

Användarroller i internetkontoret

Var informationen användbar för dig?