Alecta och finansmarknaden

Alecta som pensionsbolag har egentligen bara ett enda syfte, att skapa en riktigt bra pension för kunderna. Till vår hjälp har vi olika finansiella placeringsmöjligheter. Myndigheterna i sin tur har ett intresse i att detta sköts på ett sunt och bra sätt, därför finns ett skyddsnät av lagar och regler.

De finansiella placeringsmöjligheterna tillsammans med lagar och regler sätter spelplanen för alla pensionsbolag.

Tillgångar och skulder som i en balansräkning

Vi placerar våra kunders pengar i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Det är våra tillgångar.

Någon gång i framtiden ska vi betala ut pension till våra kunder. Denna skuld, är den avsättning vi gör för att säkra pensionerna som vi ska betala ut. 

Utöver det har vi en buffert som bland annat är till för att vi ska kunna hantera upp- och nedgångar i osäkra tider.

Tillgångar och skulder

Ordförklaringar

Upp- och nedgångar på börsen påverkar våra tillgångar

Så fungerar solvensgraden

Konsolidering – ett mått på pensionsbolagens betalningsförmåga

Skillnad mellan ITP och andra traditionella försäkringar

Var informationen användbar för dig?