Redovisning av förmånsbestämd ITP 2 enligt IFRS/IAS 19

Företag som redovisar enligt International Financial Reporting Standard (IFRS) ska redovisa ersättningar till anställda enligt IAS 19.

Företag som betalar premier till Alecta

Företag som betalar premier till Alecta för förmånsbestämd ITP 2 ålders- och/eller familjepension, ska redovisa kostnaderna för dessa förmåner som avgiftsbestämda. Detta enligt Rådet för finansiell rapportering.
Läs uttalandet
 
Företaget ska upplysa om:                     

 1. Varför premiebetald ITP 2 inte kan redovisas som en förmånsbestämd plan.  Hjälp till formulering av årsredovisningstexter enligt IAS 19 som kan användas helt eller delvis efter avstämning med respektive företags revisorer:
  Hjälp till formulering (PDF)
 2. Företagets andel av totala sparpremier för ITP 2 i Alecta.
  Beställ rapporten i Alectas internetkontor "Redovisning av ITP 2 enligt IFRS/IAS19". 
 3. Företagets andel av totalt antal aktiva försäkrade i ITP 2.
  Beställ rapporten i Alectas internetkontor "Redovisning av ITP 2 enligt IFRS/IAS 19".
 4. Kommande räkenskapsårs premier.
  Beställ rapporten i Alectas internetkontor "Premieprognos ITP 2 - företag".
   

Ordförklaringar

Tryggande i egen regi hos PRI Pensionsgaranti

Var informationen användbar för dig?