Detta påverkar premierna

När premierna förändras beror det ofta på att vi har fått in nya uppgifter om till exempel den anställes lön från dig som arbetsgivare. Men det kan också bero på händelser som du inte kan påverka.

Kostnaden för tjänstepensionen påverkas av en rad olika faktorer och händelser. Personalsammansättning och löneutveckling har betydelse för den totala tjänstepensionskostnaden. Basbelopp och Alectas avkastning samt driftkostnader är exempel på annat som har betydelse för premien du får betala.

Ordförklaringar

Mer om premier

Olika premietyper

Premien vid ett årsskifte

Premiereduktioner

Premien för ITP 2 vid sänkt lön (lönesänkningsförmån)

Var informationen användbar för dig?