Finansiering av ITP 2

Den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2 kan finansieras på två sätt. Företaget kan välja att betala premier till Alecta, eller att skuldföra pensionsåtagandena enligt PRI-systemet.

Majoriteten av de företag som har förmånsbestämd ITP 2 väljer att betala premier till Alecta.

 

Ordförklaringar

Mer om försäkring i Alecta

Försäkring i Alecta

Inlösen av pensionsåtaganden

Var informationen användbar för dig?