Finansiering av ITP 2

Den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2 kan finansieras på två sätt. Företaget kan välja att betala premier till Alecta, eller att skuldföra pensionsåtagandena enligt PRI-systemet.

Majoriteten av de företag som har förmånsbestämd ITP 2 väljer att betala premier till Alecta. Det finns flera fördelar med denna finansieringsmodell:

 

  • Enkel administration.
  • Ingen finansiell risk för företaget.
  • Professionell förvaltning.
  • Enkelt att redovisa och förklara för ägare.

Ordförklaringar

Mer om försäkring i Alecta

Fördelar med försäkring i Alecta

Inlösen av pensionsåtaganden

Var informationen användbar för dig?