Avdragsrätt och löneskatt

Premien till tjänstepensionen är en avdragsgill kostnad för dig som arbetsgivare. Särskild löneskatt på pensionskostnaden betalar du däremot alltid.

Kostnaden för tjänstepensionen är i de flesta fall avdragsgill, men det finns regler för hur mycket du får dra av. Det finns en huvudregel och en kompletteringsregel.

När det är dags att beräkna löneskatt kan du hämta beräkningsunderlag för ITP 2 i Alectas internetkontor.

Ordförklaringar

Här kan du läsa mer

Avdragsrätt

Löneskatt

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis