Finansiell information

Varje dag jobbar vi på Alecta hårt för att du som kund ska få ut det mesta möjliga för det du betalar. För oss innebär det att vi ska ta så lite betalt som möjligt för försäkringarna i ITP.

Värdesäkrade pensioner - vår ambition

Vår ambition är också att värdesäkra pensionerna genom pensionstillägg. Pensionstillägget är en årlig uppräkning av ålderspensionen i ITP 2. Genom det får pensionärerna kompensation för höjda priser. Ända sedan avtalet om ITP 2 skrevs under, har Alecta kunnat leva upp till ambitionen om att värdesäkra pensionerna.

Ordförklaringar

Läs mer om Alectas siffror och resultat

Konsolidering - ett mått på hur det går

Alecta Optimal Pension - framtidens tjänstepension

Pensionstillägg genom tiderna

Var informationen användbar för dig?