Aktuella basbelopp år 2015

Basbeloppen fastställs varje år och nya belopp träder i kraft den första januari.

Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige, prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Inkomstbasbelopp Kronor
1 58 100
7,5 435 750
10 581 000
20 1 162 000
30 1 743 000
Prisbasbelopp Kronor
1 44 500
7,5 333 750
Förhöjt prisbasbelopp Kronor
1 45 400
2 90 800

Basbelopp 2016

Se ruta till höger.

Ordförklaringar

Då använder vi prisbasbeloppet

Då använder vi det förhöjda prisbasbeloppet

Då använder vi inkomstbasbeloppet

Var informationen användbar för dig?