Aktuella basbelopp år 2017

Basbeloppen fastställs varje år och nya belopp träder i kraft den första januari.

Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige, prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Inkomstbasbelopp Kronor
1 61 500
7,5 461 250
10 615 000
20 1 230 000
30 1 845 000
Prisbasbelopp Kronor
1 44 800
7,5 336 000
Förhöjt prisbasbelopp Kronor
1 45 700
2 91 400

Ordförklaringar

Då använder vi prisbasbeloppet

Då använder vi det förhöjda prisbasbeloppet

Då använder vi inkomstbasbeloppet

Var informationen användbar för dig?