Aktuella basbelopp år 2016

Basbeloppen fastställs varje år och nya belopp träder i kraft den första januari.

Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige, prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Inkomstbasbelopp Kronor
1 59 300
7,5 444 750
10 593 000
20 1 186 000
30 1 779 000
Prisbasbelopp Kronor
1 44 300
7,5 332 250
Förhöjt prisbasbelopp Kronor
1 45 200
2 90 400

Ordförklaringar

Då använder vi prisbasbeloppet

Då använder vi det förhöjda prisbasbeloppet

Då använder vi inkomstbasbeloppet

Var informationen användbar för dig?