Pension och ekonomi

Pension och ekonomi hör ihop

Pension och ekonomi hänger ihop. Här har vi samlat information om tjänstepensionen i Alecta som du kan ha nytta av både om du arbetar med ekonomi- och personalfrågor.

Företagets kostnader och tjänstepensionen 

Företagets kostnader påverkas alltid när pensionsförmånerna ändras. Budgetering, nyanställningar, löneändringar är exempel på sådant som är direkt kopplat till tjänstepension och ekonomi. Varje årskifte när till exempel basbeloppen förändras påverkar det också både arbetsgivarens premier och den anställdes förmåner. Därför är det bra att förstå hur tjänstepensionen och företagets kostnader hänger ihop.

Kom på kurs och lär dig mer

Arbetar du med ekonomi- och personalfrågor har vi kurser, rapporter, räkneverktyg och annat du kan ha användning för. En del hittar du här på webbsidan, annat behöver du logga in i vårt internetkontor för att komma åt. 
Mer om våra  kurser

Hör gärna av dig

Kontakta gärna oss om du har frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi skriver mer om!

 

Ordförklaringar

"All vinst till våra kunder"

  • I ett ömsesidigt bolag som Alecta går all vinst tillbaka till kunderna.

    I ett ömsesidigt bolag som Alecta går all vinst tillbaka till kunderna.

    Staffan Ström,
    Chef Information, Alecta

Var informationen användbar för dig?