Pensionslösningar för företagets 10-taggare

Många företag funderar över pensionslösningar för sina tiotaggare. I dag finns det flera anledningar till att gå ifrån de gamla, alternativa ITP-lösningarna (tiotaggarlösningar) och tänka nytt!

En tiotaggare är en anställd med ITP 2 som tjänar minst 10 inkomstbasbelopp per år. I år motsvarar det  615 000 kronor.

Beroende på vilken pensionspolicy företaget har, kan tiotaggaren göra olika val för sin tjänstepension. De alternativ som finns är:

  • Förmånsbestämd ITP 2.
  • Premiebestämd ITP 1.
  • Annan pensionslösning/alternativ ITP.
  • Alternativ ITP - kompletterande premie via ITPK.

ITP 2 är en flexibel lösning med bra förmåner. ITP 1 håller mycket låga avgifter.

En gemensam överenskommelse

Både arbetsgivare och anställd måste vara överens om att en alternativ pensionslösning ska gälla. Men det är du som arbetsgivare som bestämmer vilka valmöjligheter och premier som ska gälla.

TIPS! Tipsa gärna den anställde om att läsa dessa sidor på alecta.se om tiotaggare! Tiotaggare (privatkund)

 

Ordförklaringar

Mer om tiotaggarlösningar

Pensionspolicy

Erbjudande till tiotaggare som redan har alternativ pensionslösning

Annan pensionslösning/alternativ ITP utanför Alecta

Arbetsgivarens beslut

Premier för alternativ ITP

"Ny tiotaggarpolicy på företaget"

  • "Våra anställda upplever rådgivning som en viktig del".

    "Våra anställda upplever rådgivning som en viktig del".


    Charlotte Malmqvist, Indiska

Var informationen användbar för dig?