Ålderspension

Pensionen från ITP 2 består av två delar - en förmånsbestämd ITP 2 och en premiebestämd ITPK.

Förmånsbestämd ITP 2

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det betyder att pensionens storlek är bestämd på förhand som en viss procent av slutlönen. För att få full ålderspension ska den anställde ha arbetat i minst 30 år (360 månader).

Premiebestämd ITPK

Den anställde med ITP 2 har också en extra, kompletterande ålderspension – ITPK. ITPK är premiebestämd. Det betyder att pensionens storlek hänger ihop med hur mycket pensionspremier som betalats in, vilken avkastning de har gett och vilka avgifter som tagits ut.
Läs mer om ITPK 

 

Ordförklaringar

Bra att veta för dig som arbetsgivare

Så stor blir pensionen från ITP 2

Pension vid 62 år - kollektiv slutbetalning av ITP 2

Jobba efter 65 år

Var informationen användbar för dig?