Samordning

Om den anställde har haft tjänstepension tidigare kan det påverka arbetsgivarens premier och den anställdes ålderspension i ITP 2.

För att ta hänsyn till tidigare intjänad tjänstepension gör man ibland en så kallad samordning. Har en anställd haft ITP 2 tidigare, sker alltid samordning.

Annan tjänstepension än ITP 2

Har en anställd haft annan tjänstepension än ITP 2 sker samordning enligt denna huvudregel:

Inträde i ITP 2 - före år 2009 Inträde i ITP 2 - år 2009 eller senare
Samordning sker för alla. Född 1951 eller tidigare - samordning sker.

Född 1952 eller senare - samordning sker inte .

(Har en samordning gjorts före januari 2009 gäller den fortfarande och även vid byte av anställning.)

Tjänstepension från olika håll

När den anställde går i pension kommer tjänstepensionen att betalas ut från de pensionsförvaltare där den har tjänats in.

Det är Svenskt Näringsliv och PTK som bestämmer vilka regler som ska gälla för samordning i ITP 2.

 

Ordförklaringar

För dig som vill veta mer

Pensionsplaner som räknas som ITP 2

Undantag från huvudregeln om samordning

Så går samordningen till

Nyanställd som arbetat utomlands

Var informationen användbar för dig?